Plán práce

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018

KROUŽKY  

TVOŘENÍ

HRA NA FLÉTNU

SPORTOVNÍ HRY

ZUMBA

  

ZÁŘÍ


,,NAŠI NOVÍ KAMARÁDI“

·        

BOZ v ŠD, seznámení s řádem a režimem ŠD. Dodržování pravidel mezi dětmi.

·        

Seznámení s prvňáčky, navázání kamarádských vztahů pomocí her.

·        

Orientace ve škole a okolí.

·        

Bezpečnost při cestě do školy – dopravní značky.

·        

Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny. 

·        

Sebeobsluha při svačině, převlékání, úklid hraček a potřeb.

·        

Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin.

·        

Vycházka do podzimního lesa- pozorování změn v přírodě. (22.9. Podzim).

·        

Zpěv a poslech písní z pohádek.

·        

Turistická vycházka.

·        

Sportovní soutěže – koloběžkový závod, míčová školka.

 

ŘÍJEN


,,BARVY PODZIMU“

·        

Vycházka do podzimního lesa – sběr přírodnin – poznávání stromů.

·        

Tvoření z přírodnin.

·        

Výroba dekoračních svítidel z dýní. Strašidla v ŠD – Halloween.

·        

Modelování ovoce a zeleniny.

·        

Malování lístečku:  Dubínek

·        

Exkurze na farmu do P. Žibřidovic -  Světový den zvířat- přednáška o chovu zvířat.

·        

Nácvik hudebního představení pro rodiče.

·        

PROJEKT – JABLÍČKOVÝ DEN.

·        

Turnaj – PEXESO.

·        

Návštěva knihovny.

·        

Sportovní soutěže -závody družstev- překážková dráha, stolní tenis.

 

LISTOPAD


,NEPOSEDNÝ DRAK“

·        

Barevný podzim - výtvarná soutěž - Drakiáda.

·        

Strašidla a skřítkové - vytváření postaviček z přírodnin.

·        

Četba z encyklopedií, knih a časopisů. 

·        

Společenské chování, kamarádské vztahy.

·        

Nácvik hudebního představení pro rodiče.

·        

Příprava výrobků na VÁNOČNÍ JARMARK.

·        

Sportovní soutěže -turnaj ve stolním fotbálku, cvičení na gumových míčích.

 

PROSINEC

 ,,ČAS ADVENTU“

·        

Filmové představení – Čertovská pohádka.

·        

PROJEKT – ČERTOVSKÝ DEN: diskotéka.

·        

Tvoření - ČERT, MIKULÁŠ. 6. 12. Sv. Mikuláš.

·        

Vánoční zvyky a tradice.

·        

Pečení cukroví, výroba přáníček a drobných dárečků.

·        

Zimní výzdoba družin, příprava na jarmark.

·        

Nácvik hudebních představení pro rodiče a veřejnost – zpěv koled, hra na flétnu.

·        

VÁNOČNÍ JARMARK - prezentace dětí na veřejnosti.

·        

Vánoční krmení zvířátek v lese. (21.12. Zima).

·        

Vánoční posezení - zpívání koled u stromečku.

·        

Úklid hraček.

LEDEN 


,,KDYŽ ZIMA MALUJE“

·        

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

·        

Skládání origamů, stříhání vloček.

·        

Malování – zimní královna, vločky.

·        

Krmení ptáčků na školní zahradě. 

·        

Vycházka do zimního lesa- pozorování změn v přírodě, barvy zimy.

·        

Exkurze  – Kovárna.

·        

PROJEKT – BAREVNÝ KARNEVAL.

·        

Zimní sporty –  bobování.

·        

Sportování v tělocvičně – pravidla her- míčové hry.

ÚNOR


,,PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ“

·        

Máme rádi pohádky - poslech, dramatizace, kresba pohádkových postav, modelování.

·        

Filmové představení – České pohádky.

·        

Stavby ze sněhu – bludiště, sochy.

·        

Vycházka do zimního lesa - pozorování stop zvířat.

·        

Naše tělo - základy 1. pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena.

·        

PPROJEKT – ŽIJEME ZDRAVĚ.

·        

Péče o chrup – zdravé zuby.

·        

Svatý Valentýn – výroba valentýnky.

·        

Vědomostní soutěž – KUFR.

·        

Turnaj – ČLOVĚČE NEZLOB SE.

·        

Sportovní soutěže – turnaj ve florbalu, bobování.

BŘEZEN


,,JARO SE PROBOUZÍ“

·        

Návštěva knihovny. Moje oblíbená kniha – výtvarné práce z knih – oblíbený hrdina.

·        

Jarní výzdoba družin. Práce s papírem – květiny.

·        

Výroba dárků pro maminku – 8. 3. MDŽ.

·        

Úklid družin – třídění stavebnic, hraček.

·        

Vycházka do jarního lesa a na louku – poznávání květin a stromů. (20.3. Jaro).

·        

Sběr léčivých rostlin.

·        

Turnaj – DOBBLE.

·        

Sportování v tělocvičně – turnaj v malé kopané, míčové hry.

DUBEN


,,SVÁTKY JARA“

·        

Velikonoční zvyky a tradice. 1. - 2. 4. Velikonoce.

·        

Výroba kraslic různými technikami, velikonoční přání.

·        

VELIKONOČNÍ JARMARK - prezentace dětí na veřejnosti.

·        

Vycházka do jarního lesa – ochrana přírody.

·        

Beseda o ochraně přírody.

·        

Sběr léčivých rostlin.

·        

PROJEKT – DEN ZEMĚ 22. 4. – úklid okolí školy.

·        

REJ ČARODĚJNIC – karnevalové odpoledne. 30. 4. Filipojakubská noc.

·        

Sportovní soutěže - míčová školka,  švihadlová školka.

 

KVĚTEN

 ,,UVIJEME VĚNEČEK“

·        

Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku. 

·        

Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí - čištění studánky na Sklené.

·        

Vycházka na louku - Výstavka a poznávání květin v ŠD.

·        

Malování – kvetoucí stromy, rostliny.

·        

Návštěva muzea.

·        

Turistická vycházka.

·        

Hry na zahradě – stavby z písku.

·        

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, fotbal.

ČERVEN


,,ŽIJEME POHYBEM “

·        

PROJEKT – POHÁDKOVÝ DEN 1.6. Den dětí.

·        

Malování křídou po chodníku.

·        

Turnaj – PETANQUE.

·        

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, míčové hry.

·        

Sportovní soutěže - míčová školka,  švihadlová školka, závody na koloběžkách.

·        

Celodenní  výlet. (21.6. Léto).

·        

Hodnocení celoroční práce s dětmi, úklid družiny - rozloučení se ŠD.

 

Vypracovala vychovatelka:  Lenka Zavadilová