AKCE MĚSÍCE

                        BŘEZEN

 

7.3. BESEDA - SEXUÁLNÍ VÝCHOVA   5.roč.


8.3.  ETICKÁ DÍLNA - JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT SE SVÝMI PENĚZI 4.,5.roč.


11.3. - 15.3.   JARNÍ PRÁZDNINY


19.3. DIVADLO HANUŠOVICE  1.,2.,3.roč.


25.3.  VILA DORIS - NA ZAHRADĚ JEŽEK DŘÍMÁ - EKOPROGRAM 1.,2.roč.


26.3. VILA DORIS - NA ZAHRADĚ JEŽEK DŘÍMÁ - EKOPROGRAM 3.,4.,5., roč.


                 DUBEN


3.4.  DIVADLO - MARIONETY - KDYŽ SE ČERTI ŽENILI


9.4.  DIVADLO ŠUMPERK - O HONZOVI A ZAKLETÉ PRINCEZNĚ


9.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 14:00-16:00 hod


15.4. FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ


16.4. ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU


18.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY