AKCE MĚSÍCE

                                   LEDEN

4.1.   BESEDA PORADNY ZDRAVÍ

        - PROČ JE POHYB DŮLEŽITÝ


8.1.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY  14:00 - 16:00

           

17.1. EKO - PROGRAM - PTAČÍ DÍLNA 

        VILA DORIS ŠUMPERK


24.1. EKO - PROGRAM - U NÁS NA SEVERU

        VILA DORIS ŠUMPERK

 

25.1. ETICKÁ DÍLNA - HUSÍ STOPY

 

31.1. EKO - PROGRAM - HARAMPÁDÍ 

        VILA DORIS ŠUMPERK


31.1. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

         VÝDEJ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ


1.2. JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY