AKCE MĚSÍCE

                                      DUBEN


5.4.   DIVADLO - MARIONETY - všichni


10.4.  MAŇÁSKOVÉ DIVADLO - 1.roč.


18.4.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY


          FOTOGRAFOVÁNÍ


20.4. BESEDA  - NÁVYKOVÉ LÁTKY  4.,5.roč.

 


23.4.  ZÁPIS DO 1.ročníku


24.4.  VYSTAVA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ

           

          ÚKLIDOVÁ AKCE - okolí školy


           ČARODEJNICKÉ VYUČOVÁNÍ


27.4.  SVOZ POMERANČOVÉ KŮRY


                   

                   KVĚTEN


2.5. PROGRAM - ZDRAVÁ PĚTKA


7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO


10.5. TERÉNNÍ PROGRAM 4.,5.roč.


         PROGRAM PRO MAMINKY 15,00-16,00


16.5. DOPRAVNÍ VÝUKA

         - dopravní hřiště Zábřeh 3.,4.,5.roč.


17.5. UKÁZKA INTEGR. ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

         - Hanušovice


25.5. Den zdraví ve škole