DUM


 

Základní škola zpracovala v rámci šablon  III/2  a  II/2  DUMy  pro:

 

1.-5. ročník  v předmětech český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda , vlastivěda a angličtina.

 

Na požádání na e-mailové adrese zs.jindrichov@centrum.cz poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Po schválení monitorovací zprávy č.2 budou tyto DUMy umístěny na veřejně přístupném portálu. Informace najdete na webových stránkách

školy.