Omlouvání žáků

Omlouvání žáků

       Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.

       Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

       Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně nebo telefonicky.

       Nejpozději do 2 dnů po skončení absence žák předloží písemnou omluvenku třídnímu učiteli v žákovské knížce nebo deníčku (1. a 2. roč.)