Pokyn k zabezpečení budovy

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace

P O K Y N

ředitelky   školy   k   zabezpečení    školní   budovy

 

Otevírání školní budovy a dohledy základní škola, školní družina :

Časový úsek

Vchod  šatny

Hlavní vchod

Dohled

6,00 – 7,30 hod

otevřen

uzamčen

M. Ondryáš

7,30 – 10,15 hod

uzamčen

uzamčen

 

10,15 – 11,15 hod

uzamčen

otevřen

výdej stravy pro cizi strávníky

M. Ondryáš

11,15 – 15,00 hod

uzamčen

uzamčen

 

 

V době, kdy je škola uzamčena mohou návštěvy kontaktovat v dopoledních hodinách pracovnice školní jídelny,  školníka na telefonním čísle  604 523 568 nebo ředitelku na čísle 583 231 418 / 739 266 701, popř.  odpoledne  domácím telefonem vychovatelky ŠD.

Všichni pracovníci školy jsou povinni ověřit totožnost cizích osob, které se pohybují v budově školy. Každý, kdo umožňuje vstup cizích osob do budovy, je povinen zjistit důvod návštěvy a ohlásit vstup do budovy příslušnému pracovníkovi

 

Mateřská škola:

Dveře mezi chodbou a šatnou jsou po celý den uzamčené, vstup do šatny je umožněn po kontaktu s učitelkou (domovní zvonek a telefon), která ověří totožnost návštěvníka.

Po ukončení provozu  zajistí uzamčení všech vchodů :

MŠ – 15,30 hod – službu konající učitelka ( vchod MŠ, zadní vchod do školy)

ZŠ – 15,00 hod – školník a uklízečka, která odchází poslední ze školy (hlavní vchod, vchod do šaten)

 

 

 

Jindřichov  1.9.2017                                                                    Mgr. Miroslava Buryšková, řed. školy