Mateřská škola

    Mateřská škola  
 

Vedoucí MŠ:

Nováková Miluše

 ms.jindrichov@seznam.cz         

 

583 231 390
  Bouchalová Jana
  583 231 390
  Dvořáková Marie   583 231 390

        

 ZÁPIS DO MŠ JINDŘICHOV

 

REGISTRACE

 

27. 4. 2020 a 28. 4. 2020, od 8:30 hod. - 13:00 hod. telefonicky na čísle 583 231 390.

Registrace je důležitá. Zákonní zástupci si telefonicky domluví s vedoucí učitelkou čas, kdy se dostaví k zápisu.

 

ZÁPIS DO MŠ

 

11. 5. 2020 od 14:30 hod - 17:30 hod. v prostorách MŠ.

 

Zákonní zástupci se dostaví v předem určený čas.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.


S sebou:

o   platný občanský průkaz 

o   rodný list dítěte

o   očkovací průkaz dítěte

o   kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

o   u cizinců - pas dítěte nebo povolení k pobytu v ČR

 

Naším cílem je rozvíjet v dětech tvůrčí schopnosti a směřovat jejich vývoj k požadavkům

dnešní doby.
 

Nabízíme:

-          přátelské a motivující prostředí, kde se všichni respektují

-          prostoty vybavené novým nábytkem a zahradu s herními prvky

-          kulturní akce dle nabídky, vzdělávací programy Vily Doris

-          projektové dny zaměřené na ekologickou výchovu

-          kroužky (výtvarný a hudební)

-          pro předškoláky - grafomotorická cvičení, divadelní představení, plavecký výcvik v Šumperku

-          pro děti s odloženou školní docházkou Metodu dobrého startu

-          návštěvy a společné akce se ZŠ