Zaměstnanci

Pedagogický sbor ZŠ

Titul Jméno Vzdělání Funkce
Mgr. Lysáková Jana VŠ 

pověřená vedením školy     

Mgr. Langerová Eva VŠ 


 učitelka

 

Mgr. Kulihová Ivana VŠ   učitelka
Mgr.    


 učitelka

 

  Zavadilová Lenka SŠ 

 

vedoucí vychovatelka

asistent ped.

  Monika Kremličková

vychovatelka

  Ivana Gajdošová   SŠ

 

asistent ped.

 Pedagogický sbor MŠ

Titul Jméno Aprobace Funkce

Nováková Miluše SŠ - MŠ

vedoucí učitelka


Bouchalová Jana

Dvořáková Marie

 

Kremličková Monika

SŠ - MŠ

 

učitelka

učitelka


asistent ped.

 

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce
Hádková Jana vedoucí kuchyně
Geistová Lenka
vedoucí kuchařka
Válková Ludmila kuchařka
Ondryáš Miroslav školník
Ryszková Dana uklízečka ZŠ

Šalíková Emília

uklízečka MŠ