Zaměstnanci

Pedagogický sbor ZŠ

Titul Jméno Vzdělání Funkce
Mgr. Buryšková Miroslava VŠ - 1. stupeň ZŠ

ředitelka      

Mgr. Langerová Eva VŠ - 1. stupeň ZŠ


učitelka

 

       
Mgr. Kulihová Ivana VŠ - 1. stupeň ZŠ


učitelka

 

Mgr. Prokopová Bohuslava VŠ - 1. stupeň ZŠ


učitelka

vychovatelka

  Zavadilová Lenka SŠ + Vychovatelství

vedoucí vychovatelka

asistent ped.

  Monika Kremličková asistent ped.Pedagogický sbor MŠ

Titul Jméno Aprobace Funkce

Nováková Miluše SŠ - MŠ

vedoucí učitelka


Bouchalová Jana
SŠ - MŠ
učitelka

 

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce
Hádková Jana vedoucí kuchyně
Geistová Lenka
vedoucí kuchařka
Válková Ludmila kuchařka
Ondryáš Miroslav školník
Ryszková Dana uklízečka ZŠ

Šalíková Emília

uklízečka MŠ