Mateřská škola

    Mateřská škola  
 

Vedoucí MŠ:

Nováková Miluše

 ms.jindrichov@seznam.cz         

 

583 231 390
  Bouchalová Jana
  583 231 390
  Dvořáková Marie   583 231 390

        

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE A DĚTI

K ZÁPISU DO MŠ JINDŘICHOV

REGISTRACE:

 

14. 4. - 21. 4. 2020 od 7:00 hod. do 9:30 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Součástí registrace je vyzvednutí přihlášky do MŠ.

                                                                

ZÁPIS DO MŠ

5. 5. 2020 od 16:00 hod. do 17:30 hod. v prostorech MŠ

S sebou:

·        platný občanský průkaz

·        rodný list dítěte

·        kartičku zdravotní pojišťovny

·        u cizinců - pas dítěte nebo povolení k pobytu v ČR

Naším cílem je rozvíjet v dětech tvůrčí schopnosti a směřovat jejich vývoj k požadavkům dnešní doby.

Nabízíme:

·        přátelské a motivující prostředí, kde se všichni respektují

·        prostoty vybavené novým nábytkem a zahradu s herními prvky

·        kulturní akce dle nabídky a vzdělávací programy Vily Doris

·        projektové dny zaměřené na ekologickou výchovu

·        kroužky (výtvarný a hudební)

·        pro předškoláky - grafomotorická cvičení, divadelní představení, plavecký výcvik v Šumperku

·        pro děti s odloženou školní docházkou Metodu dobrého startu

·        návštěvy a společné akce se ZŠ